Etusivu » Puolisoiden omaisuus ja velat

Puolisoiden omaisuus ja velat

Se omaisuus, mikä henkilöllä on, kun hän avioituu, säilyy edelleen hänen omaisuutenaan myös avioliiton aikana. Sama koskee omaisuutta, jonka henkilö hankkii omiin nimiinsä avioliiton aikana. Aviopuolisoilla on kuitenkin avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen, mikä tarkoittaa, että avioliiton purkautuessa joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan suoritetaan ositus, jonka perusteella omaisuus jaetaan tasan molemmille puolisoille tai kuolemantapauksessa eloonjääneelle puolisolle ja rintaperillisille. Tästä pääsäännöstä voi poiketa avioehtosopimuksella.

Avioliiton aikana puoliso, jonka omaisuuteen toisella puolisolla on avio-oikeus, ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa omistamaansa kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Puoliso ei saa myöskään ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai siirtää toiselle osakeyhtiön osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Sama koskee irtainta omaisuutta, joka kuuluu puolisoiden yhteisesti käytettävään asuntoirtaimistoon, toisen puolison käytettävinä olevia tarpeellisia työvälineitä sekä irtainta omaisuutta, joka on tarkoitettu toisen puolison tai lasten henkilökohtaista käyttöä varten.

Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, jonka hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Velasta, jonka jompikumpi puoliso on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin puolisot kumpikin omasta tai toistensa puolesta. Velasta, jonka molemmat puolisot ovat avioliiton aikana tehneet, vastaavat he kumpikin omasta ja toisensa puolesta, ellei toisin ole sovittu. Nämä säännökset pyrkivät oikeudenmukaiseen velkavastuun jakoon ja samalla huomioimaan perheen yhteiset taloudelliset velvoitteet.