Etusivu » Osituksen tekeminen

Osituksen tekeminen

Omaisuuden ositus voidaan toimittaa joko siten, että

  • Osapuolet toimittavat osituksen itse keskenään tekemänsä sopimuksen mukaisesti (sopimusositus) tai
  • Osituksen toimittaa tuomioistuimen tähän tehtävään määräämä pesänjakaja, tavallisesti asianajaja (toimitusositus).

Jos ositus toimitetaan sopimusosituksena, osituksesta on laadittava asiakirja, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Lisäksi tarvitaan kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Jos pesänjakaja toimittaa osituksen, toimituksesta laaditaan osituskirja, jonka pesänjakaja allekirjoittaa.

Sopimusosituksessa osapuolet sopivat keskenään omaisuuden jakamisesta ja laativat osituksesta virallisen asiakirjan. Tämä sopimus on päivättävä ja allekirjoitettava molempien osapuolten toimesta, ja sen lisäksi tarvitaan kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset vahvistamaan ositussopimuksen pätevyys. On tärkeää, että ositussopimus on selkeä ja kattava, jotta mahdolliset tulkintaongelmat ja erimielisyydet voidaan välttää.

Toisaalta, jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen omaisuuden jakamisesta tai jos tilanteeseen liittyy monimutkaisuuksia, ositus voidaan toimittaa tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta, joka on yleensä kokenut asianajaja. Tällainen toimitusositus tapahtuu virallisen osituskirjan avulla, joka pesänjakaja allekirjoittaa vahvistaen osituksen virallisen päätöksen.

Osituksen tavoitteena on jakaa omaisuus tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti osapuolten kesken. Osituksessa tulee ottaa huomioon kaikki yhteinen omaisuus, kuten kiinteistöt, varat, velat ja muu omaisuus, joka on hankittu avioliiton aikana. Ositus voi olla monimutkainen prosessi, erityisesti jos osapuolilla on laaja omaisuus, yhtiöosuuksia tai monimutkaisia taloudellisia järjestelyjä.

Lisäksi osituksen yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon veroseuraamukset, sillä omaisuuden jakamisella voi olla vaikutuksia verotukseen. Osapuolten tulisi saada asianmukaista veroneuvontaa varmistaakseen, että ositus toteutetaan verotehokkaalla tavalla.

Osituksen lopputuloksena osapuolet saavat selkeyden omaisuuden jakamisesta ja voivat jatkaa elämäänsä omilla poluillaan. On suositeltavaa, että ositukseen liittyvissä asioissa hankitaan ammattilaisen apua, jotta prosessi sujuisi mahdollisimman mutkattomasti ja oikeudenmukaisesti.