Etusivu » Ositus puolison kuollessa

Ositus puolison kuollessa

Jos avioliitto purkautuu toisen puolison kuoleman johdosta ja kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä (lapsia tai näiden jälkeläisiä), leski tai perilliset voivat vaatia toimitettavaksi omaisuuden jakoa eli ositusta.

Tässä omaisuuden osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet ja perilliset yhdessä toisen puolen. Omaisuuden osituksen jälkeen kukin perillinen voi lisäksi vaatia, että perillisten kesken toimitetaan perinnönjako.

Omaisuus jaetaan osituksessa tasan kuitenkin vain silloin, jos eloonjääneelle puolisolla on vähemmän omaisuutta kuin kuolleelle puolisolle. Jos sen sijaan eloonjääneelle puolisolla on enemmän omaisuutta kuin kuolleelle puolisolla, eloonjääneellä puolisolla on aina oikeus pitää kaikki oma omaisuutensa itsellään.

Jos avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta, mutta kuolleelta puolisolta ei ole jäänyt rintaperillisiä (lapsia tai näiden jälkeläisiä), eloonjäänyt puoliso perii koko kuolleen puolison omaisuuden, jos kuollut puoliso ei ollut testamentilla toisin määrännyt. Molempien puolisoiden kuoltua on viimeksi kuolleelta puolisolta jäänyt omaisuus jaettava pääsäännön mukaan tasan kummankin puolison perillisten kesken.

Jos molemmat puolisot ovat kuolleet, ja viimeksi kuolleelta puolisolta on jäänyt omaisuutta, se jaetaan pääsäännön mukaan tasan kummankin puolison perillisten kesken. Tällöin perilliset saavat oikeudenomaisesti jakaa perinnön tasan keskenään, ellei testamentissa ole toisin määrätty.

On tärkeää, että näissä tilanteissa noudatetaan tarkasti voimassa olevaa lainsäädäntöä ja mahdollisia testamenttimääräyksiä, jotta omaisuuden jakaminen tapahtuu oikeudenmukaisesti ja lainmukaisesti.

Ota yhteyttä asianajajaan:

Leave this field blank