Ositussopimuksia laativat lakimiehemme

Ositussopimus

Ositussopimus on syytä laatia aina, sillä se on molempien osapuolten edun mukaista. Osituksessa puretaan puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmä eli toteutetaan käytännössä puolisoiden välinen avio-oikeus. Ositusta ei suoriteta, jos aviopuolisoilla ei ole ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Osituksen osapuolia ovat avioerotapauksessa puolisot ja kuolemantapauksessa leski sekä ensin kuolleen puolison oikeudenomistajat. Osituksen osapuolilla on oikeus vaatia ositusta. Oikeus vaatia ositusta ei vanhene.

Ositus peruste syntyy, kun avioeroasia tulee vireille käräjäoikeudessa tai kun puoliso kuolee. Ositusperuste määrittelee sen omaisuuden, joka kuuluu osituksen piiriin. Omaisuus, joka on saatu ositusperusteen syntymisen jälkeen, ei kuulu ositettavan omaisuuden piiriin. Osituksen piiriin kuuluu omaisuus, joka puolisoilla oli ositusperusteen syntyessä sekä tällaisen omaisuuden tilalle tullut omaisuus ja tällaisen omaisuuden tuotto.

Ositus on määrämuotoinen oikeustoimi ja osituksen sisällöstä on määrätty avioliittolaissa. Ositus voidaan tehdä sopimusosituksena eli osapuolet laativat sopimuksen osituksen sisällöstä tai toimitusosituksena, jolloin käräjäoikeuden määrämä pesänjakaja suorittaa osituksen.

Olemme tehneet yli kymmenen vuoden aikana satoja perunkirjoituksia ja tuhansia muita asiakirjoja. Palvelumme kautta saatte ammattilaisen laatiman ositussopimuksen, jolloin ositussopimus tulee laadittua asianmukaisesti ja tehokkaasti asianajajan toimesta.

Osituksen hinnoittelu riippuu selvitettävien asioiden laajuudesta ja aiheutuvan työn määrästä. Jättäkää yhteystietonne yhteydenottolomakkeelle, niin otamme teihin yhteyttä. Yhteydenottonne ei sido tilaamaan ositussopimusta meiltä.

Asiakirjoja kokemuksella

”Vastaan Asianajotoimisto Legistum Oy:ssä avioehtosopimusten, testamenttien, perukirjojen ja ositussopimusten laatimisesta. Laadin vuosittain satoja näitä asiakirjoja. Kyseisten asiakirjojen laatiminen kannattaa, koska niiden avulla vältytään usein hankalilta riidoilta esimerkiksi avioerotilanteessa, kun asioista on sovittu aiemmin sovussa. Ennakkoon laadittuna asiakirjat myös säästävät aikaa sekä rahaa, kun ei tarvitse riidellä esimerkiksi omaisuuden jakamisesta. Varsinkin jos toinen puolisoista on yrittäjä, voidaan yritystoiminta sulkea avioehdolla avio-oikeuden ulkopuolelle ja näin vältetään usein hankala yrityksen arvon määrittäminen osituksessa. Huomion arvoista on, että yritysomaisuus voidaan myös testamentata. Nykyisin saadaan myös perinnöksi erilaista omaisuutta (kuten kesämökkejä ja osakkeita), joka on järkevää suojata oman elämäntilanteen muutosten varalta. ” kertoo asianajaja Kirsi Wähäaho

Palveluntarjoaja – Asianajotoimisto Legistum Oy

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin muuhun henkilökuntaan

Tarvitsetko apua osituksessa?

Ota yhteyttä asianajajaamme

Ota yhteyttä